Unraveling the Brazilian Jiu-Jitsu Ranking System at Corvo Martial Arts

What do the ranks mean in Brazilian Jiu Jitsu? BJJ [...]